Kontakt

Här hittar du våra olika kontaktvägar

Hagström Systems AB

Munkflohögen 155

83568 Munkflohögen


Kontakta oss som jobbar här:

Olliver Hagström 070-550 84 58

olliver.hagstrom@hagstromsystems.se


När jag inte står vid någon av våra maskiner är jag  verkstadschef och därmed ansvarig för allt som har med produktionen att göra som att räkna på offerter och planera.

Bengt Hagström 070-600 11 72

bengt.hagstrom@hagstromsystems.se


När jag tar en pause ifrån verkstadmiljön så är jag  VD och tar dom större besluten tillsammans med dom övriga och ser till att allt runt omkring flyter på som det skall.